Prelucrarea datelor cu caracter personal

1.1. Conform cerințelor Legii nr. 677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, modificata și completata, AD LIBRI, deținătorul domeniului www.adlibri.ro are obligația de a administra în condiții de siguranță și numai pentru scopurile specificate, datele personale pe care ni le furnizați.

1.2. Scopul colectării datelor este:

informarea Clienților/Cumpărătorilor privind situația Contului lor, inclusiv validarea, expedierea și facturarea Comenzilor, rezolvarea anulărilor sau a problemelor de orice natură referitoare la o comandă, la bunurile și sau serviciile achiziționate:

trimiterea de Newslettere și/sau alerte periodice, prin folosirea poștei electronice (e-mail, SMS)

1.3. Prin completarea datelor în formularul de creare de Cont şi/sau de Comandă, Cumpărătorul declară şi acceptă necondiţionat că datele sale personale să fie incluse în baza de date AD LIBRI, deţinătorul domeniului www.adlibri.ro, îşi dă acordul expres şi neechivoc ca toate aceste date personale să fie stocate, utilizate şi prelucrate în scopul prevăzut mai sus la punctul 1.2.

1.4. Prin citirea Documentului aţi luat la cunoştinţă faptul că vă sunt garantate drepturile prevăzute de lege, respectiv dreptul la informare, dreptul de acces la date, dreptul de intervenţie, dreptul de opoziţie, dreptul de a nu fi supus unei decizii individuale, dreptul de a vă adresa justiţiei în caz de încălcare a drepturilor garantate de Legea 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date.

1.5. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Str. Rumeoara nr. 31, Sector 2 Bucureşti, în atenţia S.C. AD LIBRI SRL., vă puteţi exercita, în mod gratuit să vi se confirme faptul că datele personale sunt sau nu procesate.

1.6. Pe baza unei cereri scrise, datate, semnate şi expediate la adresa: Str. Rumeoara nr. 31, Sector 2, Bucureşti, în atenţia S.C. AD LIBRI SRL., vă puteţi exercita dreptul de intervenţie asupra datelor, după caz:

1.6.1. rectificarea, actualizarea, blocarea sau ştergerea datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date, în special a datelor incomplete sau inexacte;

1.6.2. transformarea în date anonime a datelor a căror prelucrare nu este conformă legii 677/2001 pentru protecţia persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal şi libera circulaţie a acestor date;

1.7. AD LIBRI, deţinătorul domeniului www.adlibri.ro, poate furniza datele cu caracter personal ale Cumpărătorului altor companii cu care se afla în relaţii de parteneriat, dar numai în temeiul unui angajament de confidenţialitate din partea acestora, prin care garantează că aceste date sunt păstrate în siguranţă şi că furnizarea acestor informaţii personale se face conform legislaţiei în vigoare, după cum urmează: furnizorilor de servicii de curierat, furnizorilor de servicii de marketing, furnizorilor de servicii de plată/bancare.

1.8. Informaţiile cu caracter personal ale Cumpărătoruluipot fi furnizate şi către Parchetul General, Poliţie, instanţele judecătoreşti şi altor organe abilitate ale statului, în bază şi în limitele prevederilor legale şi ca urmare a unor cereri expres formulate.